Programlarımız

Sürdürülebilirliğin bileşenlerini değerlendirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çalışmalar yürütülmelidir. Programımız, evrensel sağlık kapsayıcılığı adına sağlıkta eşitliği inşa etmeyi, halk sağlığı acil durumlarına yönelik eylem planları ve hem kısa vadeli hem de uzun vadeli politikaları ele alacaktır.
Ulusal önceliğimiz sağlık öğrencilerinin ve çalışanlarının ruh sağlığını ele alırken afetler, aciller sonrası ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Pandemide artan bağımlılıklar çerçevesinde çalışacağız. Tütün bağımlılığı, oyun ve teknoloji bağımlılığı, madde bağımlılığı vb. birçok konuda çalışmalar yapacağız.
İklim değişikliği ve küresel ısınma dünyamızdaki kaynakları sınırlayıcı ve yaşamı zorlaştırıcı etkiye sahiptir. İklim değişikliği, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların artması yönünde tehdit oluşturmaktadır. Çevre Sağlığı, toplumların sağlık durumunu etkileyebilecek faktörlerin tümünü kapsar. İki konu kapsamında evrensel ve toplumsal sağlığın sağlanabilmesi amacıyla ortak faaliyetler gerçekleştireceğiz.
Düşük ve orta gelirli ülkelerde çok daha yaygın görülen bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu hekimlik felsefesinin yerleştirilmesi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Tüm bu gereklilikler ışığında, Aşı karşıtlığı, akılcı ilaç kullanımı, salgınlar ve salgın yönetimi gibi birçok başlık altında çalışmalar yürütecek, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz.
Akut bir enfeksiyona bağlı olmayan ve sağlıklı yaşam biçimlerine uygun bir hayatla önlenebilen hastalıklara, bulaşıcı olmayan hastalıklar denir. Programımız, bulaşıcı olmyan hastalıklar hakkında farkındalık yaratma ve özelikle pandemi döneminde sedanter yaşama geçen bireylerin sağlıklı yaşam biçimlerine adaptasyonunu sağlama gibi konuları ele alacaktır.