SCOPHExchange (PHEx)

SCOPHExchange nedir?

Halk Sağlığı ile ilgili kurumlarla (İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, Halk Sağlığı alanında çalışan sivil toplum kuruluşları vb.) ülkeler arası yapılan staj değişimidir.

Öğrencilerin kendi ülkelerindeki Halk Sağlığı sistemlerini geliştirebilmeleri için diğer ülkelerdeki “Halk Sağlığı ve Küresel Sağlık” ile ilgili farklı yaklaşımları öğrenmeleri gerekir. SCOPHExchange bize bunu sağlar ve öğrenciler kendi ülkelerindeki Halk Sağlığı sistemleri ile diğer ülkelerdeki Halk Sağlığı sistemlerini karşılaştırarak farklı yaklaşımları öğrenir.

Kültürlerarası etkileşimi ve yetkinliği geliştirir ve Halk Sağlığı alanında kariyer yapmaya ilgi duyan öğrencilere yardımcı olur, daha öğrencilik yıllarında CV'lerine bu alanda uluslararası bir çalışma ekleme şansı tanır.

     Hedeflerimiz:

  • Halk Sağlığı alanında çalışmalar yapmak
  • Öğrencileri Halk Sağlığı alanında kültürel farklılıkları deneyimleyerek kültürlerarası becerilerini geliştirmek
  • Farklı ülkelerdeki sağlık sistemleri hakkında öğrencilerin bilgi düzeylerini artırmak

    SCOPHExchange’i yurt içine uyarlamayı hedeflemekteyiz. Ülkemizin
    farklı tıp fakültesi öğrencileri arasında:

  •  İl-İlçe Sağlık Müdürlükleri
  •  Hastane ve Tıp Enstitüleri
  • Devlet Sağlık Daireleri
  • Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
  • Halk Sağlığı Anabilim Dalları

         ile görüşmeler gerçekleştirerek 2-4 haftalık tasarlanan programlar
         çerçevesinde yurtiçi değişimler de gerçekleştirilecektir.