Etkinliklerimiz

Halk Sağlığı’nın bilimsel yönüne vurgu yapılan, Halk Sağlığı’nın ilgilendiren belirli bir temada gönüllülerimizi bilgilendirmek ve çalışmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıdır. Konuda uzman dış katılımcılarımızın da katkılarıyla, gönüllülerimizin gelişimine katkıda bulunur.

İlk kez 2020-2021 döneminde Çalışma Kolumuzun Küçük Çalışma Grupları tarafından gerçekleştirilen Halk Sağlığı Günleri Etkinliği Küçük Çalışma Grupları’nın verimini artırmayı hedeflemektedir. Küçük Çalışma Gruplarımızın çalışmalarını gönüllülerimizle paylaşması ve verimli oturumlar gerçekleştirmesine olanak tanıyan etkinliğimizdir.

Halk sağlığı gönüllülerine Halk Sağlığı konusunda yeni bir bakış açısı kazandırılması ve daha verimli etkinlikler oluşturulması amaçlanan; gönüllülerin gelişiminin eğitim ve çalıştaylarla devam ettirildiği, gönüllülere motivasyon ve donanım sağlamak amacıyla düzenlenen ulusal bir toplantıdır.

Her yıl yaz aylarında gerçekleştirilen, eğitimler ve çeşitli konularda oturum içeren, projeler oluşturulan, halk sağlığı gönüllülerinin halk sağlığını ve onun çalışma alanlarını daha iyi kavramalarını amaçlayan; gönüllülere motivasyon ve donanım sağlamak amacıyla düzenlenen ulusal bir toplantıdır