Sağlık Sistemleri ve Sağlıkta Sürdürülebilirlik Programı

Sürdürülebilirlik; bünyesinde toplum, çevre ve ekonomi olmak üzere üç temel unsuru barındırır. Bu nedenle, ekonomik, sosyal yapı ve çevre etkileşimlerinin bütününü değerlendirerek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çalışmalar yürütülmelidir. Bu etkileşimler bütünü sağlık hizmetlerinin, sistemlerinin ve politikalarının iyileştirilmesi gerekliliğini doğurur. İçinde bulunduğumuz COVID-19 Pandemisinde sağlık sistemimizin ve sağlık çalışanlarımızın üzerine binen yükü görmüş olmakla birlikte sağlık sistemimiz ve politikalarımız ne kadar sağlam olursa refah seviyemizin de bir o kadar artacağı ve gelişimin önünün açılacağı çıkarımını yapabiliriz. Ek olarak programımız, evrensel sağlık kapsayıcılığı adına sağlıkta eşitliği inşa etmeye yönelik unsurları da ele alacaktır. Programımız kapsamında hem halk sağlığı acil durumlarına yönelik eylem planları ve kısa vadeli politikaların oluşturulmasına yönelik çalışmalar, hem de uzun vadeli politikaları ele almak hedeflenmektedir.

.