Halk Sağlığı Kampı

Halk sağlığı gönüllülerine Halk Sağlığı konusunda yeni bir bakış açısı kazandırılması ve daha verimli etkinlikler oluşturulması amaçlanan; gönüllülerin gelişiminin eğitim ve çalıştaylarla devam ettirildiği, gönüllülere motivasyon ve donanım sağlamak amacıyla düzenlenen ulusal bir toplantıdır.