Bulaşıcı Hastalıklar ve Bağışıklama Programı

COVID-19 Pandemisi, ülkemize ve dünyaya aslında hastalığa yakalanmadan önleyebilmenin ve aşılanmanın önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde çok daha yaygın görülen bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu hekimlik felsefesinin yerleştirilmesi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca bulaşıcı hastalıkların tedavisinde akılcı ilaç kullanma bilincinin aşılanması, bu sayede antimikrobiyal direnç gelişiminin önüne geçilmesi küresel sağlık açısından büyük bir önem taşımaktadır. Tüm bu gereklilikler ışığında,

  • Aşı Karşıtlığı
  • Akılcı İlaç Kullanımı
  • Salgınlar ve Salgın Yönetimi gibi birçok başlık altında Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve birçok uzman kurum/kuruluş ile ortak çalışmalar yürütecek, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz.
.