Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Programı

Ulusalda önceliğimiz olarak yer alan ruh sağlığı temasında sağlık öğrencilerinin ve sağlık çalışanlarının ruh sağlığını ele almanın yanında iki senedir hem dünyada hem ülkemizde meydana gelen ve göz ardı edemeyeceğimiz depremler, orman yangınları gibi çeşitli afetler ve acil durumlar sonrasında ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştireceğiz. Ek olarak özellikle pandemi döneminde oldukça büyük bir artış gösteren bağımlılıklar çerçevesinde çalışacağız. Tütün bağımlılığı, özellikle çocuklarda artan oyun ve teknoloji bağımlılığı ve çözüm yolları, madde bağımlılığının sosyolojik boyutu gibi birçok konuda yine ilgili dış paydaşlarla ortak farkındalık ve savunuculuk çalışmaları gerçekleştireceğiz.

.