İklim Değişikliği ve Çevre Sağlığı Programı

Tüm dünyayı ciddi boyutta tehdit eden iklim değişikliği ve küresel ısınmanın 30 yıl içinde dünyamızdaki kaynakları oldukça sınırlayıcı ve yaşamı zorlaştırıcı boyutta olacağı konusunda birçok uzman uyarmaktadır. İklim değişikliği, kaynaklarımızın tükenmesinin yanında bulaşıcı hastalıkların artması yönünde de birçok tehdit oluşturmaktadır. Bir zincir parçası gibi birçok konuyla bağlıdır. Toplumların sağlık durumunu etkileyebilecek faktörlerin tümünü kapsayan çevre sağlığının da üzerinde durulması elzemdir. Bu iki konu kapsamında ilgili dış paydaşlar eşliğinde evrensel ve toplumsal sağlığın sağlanabilmesi amacıyla ortak faaliyetler gerçekleştireceğiz.

.