Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Biçimleri Programı

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre kanser ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar yıllık ölümlerin %7l'ini oluşturmaktadır. Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde, bu hastalıklara neden olan temel etkenlere bakılmalıdır. Bu etkenleri incelediğimizde fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme, bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı gibi başlıklar görmekteyiz. Bunları önlemenin yolu da sağlıklı yaşam biçimlerini oluşturmaktan geçmektedir. Bu kapsamda bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.

.